Hållbart Arbete och Produktion hos Al Badr Kunafa

På Al Badr Kunafa är vi fast beslutna att bidra till en mer hållbar framtid genom att integrera hållbara metoder i alla aspekter av vår verksamhet. Från anskaffning av råvaror till produktion och distribution, strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan och stödja samhällen där vi är verksamma. Nedan följer en översikt av våra initiativ och åtgärder för att arbeta och producera hållbart.

Ansvarsfulla Råvaror

Kvalitetsingredienser

Vi prioriterar att använda högkvalitativa ingredienser i vår produktion. Våra råvaror är noggrant utvalda för att säkerställa att de uppfyller våra höga standarder för kvalitet och smak. Genom att samarbeta med ansvarsfulla leverantörer ser vi till att våra ingredienser är framställda under hållbara och etiska förhållanden.

Lokal Upphandling

För att minska koldioxidutsläpp och stödja lokala ekonomier, strävar vi efter att köpa in så många råvaror som möjligt från lokala leverantörer. Detta minskar transportsträckor och främjar hållbar utveckling inom vårt närområde.

Miljövänlig Produktion

Energi- och Vatteneffektivitet

Vår produktionsanläggning är utformad för att vara så energieffektiv som möjligt. Vi använder moderna, energieffektiva maskiner och ser till att optimera alla processer för att minimera energiförbrukningen. Dessutom implementerar vi vattenbesparande tekniker för att minska vattenförbrukningen i vår produktion.

Avfallshantering och Återvinning

Vi har strikta riktlinjer för avfallshantering och återvinning i vår verksamhet. Alla restprodukter från produktionen sorteras och återvinns där det är möjligt. Vi arbetar också aktivt för att minska mängden förpackningsmaterial och använda återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara material.

Socialt Ansvar

Rättvisa Arbetsvillkor

På Al Badr Kunafa värderar vi våra medarbetare högt och säkerställer att de arbetar under rättvisa och säkra arbetsvillkor. Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner, utbildning och möjligheter till utveckling för alla anställda.

Stöd till Samhället

Vi engagerar oss i lokala samhällsprojekt och stödjer initiativ som främjar social och ekonomisk utveckling. Genom att samarbeta med lokala organisationer och delta i samhällsaktiviteter, strävar vi efter att göra en positiv skillnad i de områden där vi är verksamma.

Hållbar Distribution

Hållbara Fraktalternativ

Vi samarbetar med fraktbolag som delar vårt engagemang för hållbarhet. Dessa fraktbolag använder miljövänliga transportmedel och optimerade rutter för att minska koldioxidutsläppen. Genom detta partnerskap säkerställer vi att våra produkter levereras på ett sätt som är så miljövänligt som möjligt.

Klimatkompensering

För de utsläpp vi inte kan eliminera, investerar vi i klimatkompensationsprojekt som bidrar till att minska växthusgaser i atmosfären. Detta inkluderar projekt som återplantering av skogar och utveckling av förnybara energikällor.

Framtidens Väg

På Al Badr Kunafa är hållbarhet mer än bara ett modeord; det är en kärnprincip som genomsyrar hela vår verksamhet. Genom att arbeta och producera hållbart strävar vi efter att inte bara tillfredsställa våra kunders behov utan också att skydda vår planet för framtida generationer. Vi är stolta över våra hållbarhetsinitiativ och fortsätter att leta efter nya och innovativa sätt att förbättra vår miljöpåverkan och vårt sociala ansvar.

Logga in

Glömt ditt lösenord?

Har du inget konto än?
Skapa konto